WARUNKI REZERWACJI

– Zainteresowana osoba powinna skontaktować się telefonicznie lub mailem wyrażając chęć wyczarterowania jachtu – podać swoje dane adresowe oraz dane do faktury.
– Jacht może zostać wynajęty tylko osobie pełnoletniej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
– Rezerwacje uznaje się tylko po potwierdzeniu wpłaty na konto zadatku wysokości 30 % wartości czarteru.
– Rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie lub poprzez e-mail.
– Klientowi zostanie wysłana umowa, z którą należy się zapoznać, podpisać i odesłać na podany adres razem z kserokopią uprawnień żeglarskich prowadzącego jacht.
– Pozostała  kwota opłaty czarterowej, pomniejszonej o wcześniej wpłacony zadatek powinna zostać wpłacona przelewem na 14 dni przed odbiorem jachtu na konto podane w umowie. Jeżeli do terminu czarteru pozostało mniej niż 14 dni, umowa dochodzi do skutku jedynie po dokonaniu wpłaty przez klienta całości opłaty czarterowej za okres objęty zgłoszeniem rezerwacji.
– Kaucja na pokrycie ewentualnych strat wynosi 500 PLN i jest wpłacana gotówką na przystani przed rozpoczęciem rejsu, a rozliczana po jego zakończeniu.

Dodatkowe opłaty:
– Niesprzątany jacht po czarterze – 150 PLN