skipper sur son yacht de sport

IV MISTRZOSTWA SAMOTNIKÓW ZALEWU WIŚLANEGO

Zawiadomienie o regatach
IV MISTRZOSTWA SAMOTNIKÓW
ZALEWU WIŚLANEGO
1. Termin i akwen regat:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 10-11 sierpień 2019 r. na wodach Zalewu Wiślanego.
2. Biuro regat:
Biurem regat jest siedziba Mariny. Portem regat, Port Tolkmicko.
3. Organizator:
Organizatorem regat jest Przedsiębiorstwo Turystyczne DOM RYBAKA oraz Firma TRANSTOL.
4. Przepisy:
Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z
• Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016
• Przepisami Formuły Regatowej KWR 2016
• Niniejszym zawiadomieniem,
• Instrukcją żeglugi
5. Klasy jachtów:
Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR.
W regatach mogą brać udział jachty kabinowe, mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR nie będą przyjmowane do regat.
Organizator przewiduje utworzenie dwóch grup startowych podzielonych według przelicznika KWR. Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie przynajmniej 3 jachtów.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 3, klasy zostaną połączone.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana odrębnym komunikatem.
Przewiduje się utworzenie trzeciej grupy jachtów załogowych.
6. Zgłoszenia do regat:
Zgłoszenia do regat można dokonać w Biurze Regat w dniu 10-08-2019 w godz. od 8.00 do 9.30, na drukach dostarczonych przez organizatora
7. Wpisowe:
Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu w kategorii samotników, 130 dla ekip załogowych.
8. Instrukcja żeglugi:
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat najpóźniej w dniu 10-08-2019. do godziny 8.00.
9. Trasa regat:
Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu dnia10-08-2018 po trasie wyznaczonej pławami nawigacyjnymi.
Dzień 11-08-2019 – dzień rezerwowy.
Procedura startowa 5 minutowa.
Dokładna trasa wyścigu ogłoszona będzie na odprawie zawodników.
10. Komunikacja radiowa:
Z wyjątkiem, gdy jednostka jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.
11. Program regat:
Sobota 10-08-2019
8.00 – 9.30 – Zgłoszenia do regat.
10:00 –Otwarcie regat
10.15 – odprawa sterników
11:15 – 17:00 –Wyścig
18.00 –Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
12. Prawo do wizerunku:
Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie indentyfikacyjne w postaci numerów lub nazwy jednostki, oraz materiałów promocyjnych dostarczonych przez organizatora.
13. Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas, lub po regatach.
14. Ubezpieczenie:
Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!