wp_20160924_13_07_39_pro

ZAWIADOMIENIE O REGATACH.

Zawiadomienie o regatach

III MISTRZOSTWA SAMOTNIKÓW

ZALEWU WIŚLANEGO

 1. Termin i akwen regat:

Regaty zostaną rozegrane w dniach 11-12 sierpień 2018 r. na wodach Zalewu Wiślanego.

 1. Biuro regat:

Biurem regat jest siedziba Mariny. Portem regat, Port Tolkmicko.

 1. Organizator:

Organizatorem regat jest Przedsiębiorstwo Turystyczne DOM RYBAKA oraz Firma TRANSTOL.

 1. Przepisy:

Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z

 • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016
 • Przepisami Formuły Regatowej KWR 2016
 • Niniejszym zawiadomieniem,
 • Instrukcją żeglugi
 1. Klasy jachtów:

Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR.

W regatach mogą brać udział jachty kabinowe, mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR nie będą przyjmowane do regat.

Organizator przewiduje utworzenie dwóch grup startowych podzielonych według przelicznika KWR. Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie przynajmniej 3 jachtów.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 3, klasy zostaną połączone.

Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana odrębnym komunikatem.

Przewiduje się utworzenie trzeciej grupy jachtów załogowych.

 1. Zgłoszenia do regat:

Zgłoszenia do regat można dokonać w Biurze Regat w dniu 11-08-2017w godz. od 8.00 do 9.30, na drukach dostarczonych przez organizatora

 1. Wpisowe:

Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu w kategorii samotników, 120 dla ekip załogowych.

 1. Instrukcja żeglugi:

Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat najpóźniej w dniu 11-08-2018. do godziny 8.00.

 1. Trasa regat:

Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu dnia11-08-2018 po trasie  wyznaczonej pławami nawigacyjnymi.

Dzień 12-08-2017 – dzień rezerwowy.

Procedura startowa 5 minutowa.

Dokładna trasa wyścigu ogłoszona będzie na odprawie zawodników.

 1. Komunikacja radiowa:

Z wyjątkiem, gdy jednostka jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

 1. Program regat:

Sobota 11-08-2018

8.00 – 9.30 – Zgłoszenia do regat.

10:00 –Otwarcie regat

10.15 – odprawa sterników

11:15 – 17:00 –Wyścig

18.00 –Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 1. Prawo do wizerunku:

Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie indentyfikacyjne w postaci numerów lub nazwy jednostki, oraz materiałów promocyjnych dostarczonych przez organizatora.

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas, lub po regatach.

 1. Ubezpieczenie:

Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!